کارشناسان رسمی استاندارد

كارشناس استاندارد شخصي است حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت او طبق ضوابط کمیسیون انتخاب کارشناس استاندارد (موضوع ماده 9 آیین‌نامه) به تأييد سازمان ملی استاندارد ايران رسيده و پروانه كارشناسي به او اعطاء می گردد.

مدت اعتبار پروانه کارشناسی استاندارد از مدت صدور سه سال می باشد.

مجموعه وظایفی که به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به عهده موسسه می باشد جزو وظایف کارشناس رسمی استاندارد می باشد. دستگاه های مدیریت خدمات کشوری موظفند در مواردی که نیاز به استفاده از خدمات موسسات، شرکت ها و اشخاص حقیقی فعال در حوزه استاندارد دارند از کارشناسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه کارشناسی بهره مند گردند.

در مرکز آموزشی مجموعه کیفیت گستر سبز، دوره های عمومی و تخصصی در 7 کمیته ی مختلف ویژه کارشناسان رسمی استاندارد برنامه ریزی و اجرا می گردد. گواهینامه صادر شده از سوی مرکز آموزشی دارای اعتبار و امتیاز بازآموزی برای کارشناسان محترم استاندارد می باشد.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

فهرست