مشاوره استانداردهای ملی

مجموعه کیفیت گستر سبز با بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره در رابطه با استانداردهای ملی (اجباری، درخواستی و تشویقی) تجهیزات پزشکی قادر به ارائه خدمات در این زمینه می باشد. لذا تولیدکنندگانی که قصد گرفتن نشان ملی استاندارد از سازمان ملی استاندارد را مطابق با استاندارد مورد نظر برای محصول پزشکی و آزمایشگاهی خود را دارند، می توانند از خدمات مجموعه کیفیت گستر سبز در این زمینه استفاده کنند.

مجموعه کیفیت گستر سبز علاوه بر ارائه مشاوره در زمینه آزمون های مورد نظر، خدمات مشاوره در زمینه روال اخذ نشان استاندارد را نیز ارائه می کند.

مشاوره در این مجموعه توسط کارشناسانی انجام می شود که دوره های متعددی را در زمینه استانداردهای ملی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی گذرانده اند و دستگاه های متعددی را براساس این استانداردها آزمون نموده و در این زمینه دارای تجربه قابل قبولی می باشند.

محصول مورد درخواست برای مشاوره در آزمایشگاه مربوطه بر اساس تمام بندهای استانداردهای مورد نیاز آزمون شده و ایرادات براساس بندهای مربوطه در سه بخش پلاک و نشانه گذاری، مدارک و ایرادات فنی ارائه می شوند. سپس کارشناس دستگاه جهت رفع ایرادات در محل کارخانه و یا در محل آزمایشگاه بسته به درخواست متقاصی در هر بند مشاوره داده در جهت رفع این ایرادات کمک می نماید و راه حل های رفع این ایرادات را ارائه می کند.

پس از رفع شدن ایرادات مطرح شده در هر بخش، دستگاه مجدد مورد آزمون قرار می گیرد و در صورت وجود اشکلات احتمالی دیگر روند قبلی دوباره تکرار خواهد شد. این روال تا زمانی ادامه پیدا می کند تا دستگاه مورد آزمون به صورت 100%  با استانداردهای مربوط به خود مطابقت داشته باشد.

در خلال رفع ایرادات و انجام آزمون متقاضی در صورت تمایل می تواند در محل آزمایشگاه حاضر شده و روند انجام آزمون ها را به طور موردی مشاهده نماید. همه آزمون ها مطابق با استانداردهای درخواستی انجام خواهد شد و آزمایشگاه می تواند جهت مشخص شدن استانداردهای تخصصی مربوط به هر تجهیز نیز توسط کارشناسان متخصص در زمینه استانداردهای ملی، به متقاضی مشاوره لازم را ارئه نماید.

تولیدکنندگان مد نظر داشته باشند که در صورتیکه قبل از مراجعه به به سازمان استاندارد جهت اخذ استاندارد اجباری یا تشویقی جهت دریافت مشاوره مراجعه نمایند، با توجه به اینکه نمونه های نمونه برداری شده توسط سازمان استاندارد جهت انجام آزمون های استاندارد، به دلیل نمونه برداری از خط تولید امکان رفع هیچ گونه ایرادی را پس از نمونه برداری و پلمپ دستگاه ندارند، بنابراین بهتر است که قبل از شروع پروسه اخذ نشان ملی استاندارد از خدمات مشاوره در این بخش استفاده نمایند.

همچنین اگر دستگاهی پس از نمونه برداری توسط سازمان استاندارد و پس از آن آزمون شدن در آزمایشگاه نتوانست الزامات استاندارد مربوطه را برآورده نماید، آزمایشگاه می تواند در خصوص رفع ایرادات مطابق با استاندارد مشاوره لازم را ارائه نماید.

متقاضیان می توانند برای ثبت درخواست مشاوره در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

در زیر لینک جستجوی استانداردهای ملی سازمان ملی استاندارد موجود می باشد:

http://standard.isiri.gov.ir/

متقاضیان می توانند استانداردهای مورد نظر خورد را در این سامانه پیدا کرده و برای مشاوره با آزمایشگاه تماس حاصل نمایند.

فهرست