مشاوره استانداردهای بین المللی

مجموعه کیفیت گستر سبز با بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره در رابطه با استانداردهای بین المللی تجهیزات پزشکی قادر به ارائه خدمات در این زمینه می باشد. لذا تولیدکنندگانی که شروع به تولید این تجهیزات کرده اند برای داشتن یه محصول با کیفیت و مطابق با آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی می توانند از خدمات مجموعه کیفیت گستر سبز در این زمینه استفاده کنند.

مشاوره در این مجموعه توسط کارشناسانی انجام می شود که دوره های متعددی را در زمینه استانداردهای بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی گذرانده اند و دستگاه های متعددی را براساس این استانداردها آزمون نموده و در این زمینه دارای تجربه قابل قبولی می باشند.

محصول مورد درخواست برای مشاوره در آزمایشگاه مربوطه بر اساس تمام بندهای استانداردهای مورد نیاز آزمون شده و ایرادات بر اساس بندهای مربوطه در سه بخش پلاک و نشانه گذاری، مدارک و ایرادات فنی ارائه می شوند. سپس کارشناس دستگاه جهت رفع ایرادات در محل کارخانه و یا در محل آزمایشگاه بسته به درخواست متقاصی در هر بند مشاوره داده در جهت رفع این ایرادات کمک می نماید و راه حل های رفع این ایرادات را ارائه می کند.

پس از رفع شدن ایرادات مطرح شده در هر بخش، دستگاه مجدد مورد آزمون قرار می گیرد و در صورت وجود اشکلات احتمالی دیگر روند قبلی دوباره تکرار خواهد شد. این روال تا زمانی ادامه پیدا می کند تا دستگاه مورد آزمون به صورت 100% با استانداردهای مربوط به خود مطابقت داشته باشد.

در خلال رفع ایرادات و انجام آزمون متقاضی در صورت تمایل می تواند در محل آزمایشگاه حاضر شده و روند انجام آزمون ها را به طور موردی مشاهده نمایند. همه آزمون ها مطابق با استانداردهای درخواستی انجام خواهد شد و آزمایشگاه می تواند جهت مشخص شدن استانداردهای تخصصی مربوط به هر تجهیز نیز توسط کارشناسان متخصص در زمینه استانداردهای بین المللی، به متقاضی مشاوره لازم را ارئه نماید.

متقاضیان می توانند برای ثبت درخواست مشاوره در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

در زیر لینک سایت برخی از سازمان های مهم که در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی استاندارد ارائه می نمایند، آمده است:

https://www.iso.org/home.html

https://www.iec.ch/homepage

https://www.en-standard.eu/

https://www.din.de/en

https://www.astm.org/

https://www.bsigroup.com/

https://www.aami.org/standards

فهرست