سازمان ملى استاندارد

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استاندارد های ملی ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون‌ های فنی مرکب از کارشناسان سازمان ، صاحب نظران مراکز و مؤسسات علمی ، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌ شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی ، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ، شامل تولیدکنندگان ، مصرف کنندگان ، صادر کنندگان و واردکنندگان ، مراکز علمی و تخصصی ، نهادها ، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می‌ شود.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین‌المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) است و به عنوان تنها رابط کمیسیون کدکس غذایی (CAC) در کشور فعالیت می‌کند.

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ، برای حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استاندارد های ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی ، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید.

 

همچنین سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازار های بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالا های صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.

سازمان استاندارد برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش ، بازرسی ، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌ های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ، سازمان استاندارد این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند.

 

وظایف سازمان ملی استاندارد :

 • تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور
 • انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع

ترویج استانداردهای ملی

 • نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
 • کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی
 • کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب
 • مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی به عنوان سیستم رسمی اوزان و ب(SI) ترویج سیستم بین المللی یکاهامقیاس‌ها در کشور و کالیبره کردن وسایل سنجش
 • آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقایسه‌ای و صدور گواهینامه‌های لازم
 • آموزش مستمر مسوولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی
 • عیین، تدوین و انتشاراستانداردهای ملی (رسمی) به استثنای مواد دارویی
 • تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوط به استثنای مواد دارویی
 • اجرای سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش
 • انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها
 • مرجعیت صنعت جوش
 • اعطای جایزه ملی کیفیت ایران
 • تاًیید صلاحیت شرکت‌ها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)، آزمایشگاهها، کارشناسان استاندارد و گواهی دهندگان نظامهای سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی
فهرست