خدمات آزمون تجهیزات آمبولانس

مجموعه آزمایشگاهی کیفیت گستر سبز قادر به ارائه خدمات در زمینه آزمون تجهیزات انواع آمبولانس با استفاده از تجهیزات به روز دنیا می­ باشد. این مجموعه موفق به اخذ ISO/IEC 17025 در سال 1391 شده است. کلیه آزمون­ هایی که در آزمایشگاه­ های این مجموعه انجام می­ شوند با در نظر گرفتن الزامات این استاندارد می­ باشند.

این خدمات آزمون شامل:

  • بررسی مدارک مربوط به دستگاه و اعلام کمبودهای آن پس از بررسی
  • آزمون دستگاه براساس استانداردهای ملی و بین­ المللی
  • اعلام اشکالات براساس بندهای آزمون شده
  • آزمون مجدد دستگاه براساس اشکالات برطرف شده
  • ارائه گزارش آزمون معتبر به زبان فارسی و انگلیسی

این خدمات در آزمایشگاه توسط کارشناسان متخصص و آموزش دیده در این زمینه انجام می­ شود و گزارش آزمون صادر شده قابل ارائه به سازمان­ های همکار مجموعه کیفیت گستر سبز و همچنین جهت اخذ CE می­ باشد.

تجهیزات آمبولانس که مجموعه آزمایشگاهی کیفیت گستر سبز قادر به انجام آزمون استانداردهای عمومی و تخصصی برای آن­ ها می باشد به قرار زیر می­ باشند:

  • آمبولانس نوع A
  • آمبولانس نوع B
  • آمبولانس نوع C
  • آمبولانس اتوبوسی
  • آمبولانس هلی کوپتر

آزمون تجهیزات ذکر شده بر اساس استانداردهای مربوط به آن ها و با همکاری آزمایشگاه های متخصص در این زمینه قابل انجام است.

همچنین مجموعه کیفیت گستر سبز برای آزمون های سرعت و پرواز از باندهای فرودگاه و برای آزمون های شبیه سازی شرایط آب و هوایی از چمبرهای مخصوص و برای آزمون سازگاری الکترومغناظیسی برای آمبولانس ها از خدمات آزمایشگاه های همکار در این زمینه استفاده می کند.

فهرست