بانک اطلاعاتی آزمایشگاه

مجموعه کیفیت گستر سبز دارای بانک اطلاعاتی بسیار کامل از استانداردهای بین المللی و ملی در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می باشد و این استانداردها را به طور رایگان در اختیار تولید کنندگان، واردکنندگان، آزمایشگاه ها و … قرار می دهد.

همچنین این مجموعه دارای بانک اطلاعاتی کامل از تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی می باشد و در این زمینه می تواند به متقاضیان خدمت رسانی کند.

متقاضیان می توانند در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

فهرست