انفورماتیک سلامت

انفورماتیک پزشکی، دانش کاربرد کامپیوتر و اطلاعات در علوم پزشکی و سلامت است و در تعریفی جامع می توان گفت انفورماتیک پزشکی دانشی چند رشته ایست که از ترکیب تمام علومی تشکیل شده است و هدف اولیه آن ها جمع آوری، نگهداری، تحلیل و پردازش اطلاعات در حوزه علوم پزشکی وسلامت است. این علوم شامل رشته های مختلفی مانند علوم کامپیوتر و طراحی نرم افزار، دانش اطلاعات (Information Science)، شناخت شناسی (Cognitive Science)، مهندسی نیاز، مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و … می شود.

با آنکه دانش کامپیوتر و اطلاعات که با همدیگر دانش انفورماتیک را شکل می دهند در واقع دو دانش مورد استفاده در تمام علوم امروزی می باشند، ولی از آنجا که علوم مرتبط با پزشکی و سلامت بزرگترین و پیچیده ترین گستره دانش را در دنیای فعلی اطلاعات و دانش فعلی جهان تشکیل می دهند، دانش انفورماتیک پزشکی بصورت دانشی مستقل و آکادمیک شکل گرفته و توسعه یافته است.

لذا با توجه به اهمیت این رشته در جوامع امروزی، مرکز آموزشی مجموعه کیفیت گستر سبز با بهره گیری از اساتید دارای سابقه در این زمینه اقدام به برگزاری دوره های مرتبط با این رشته براساس استانداردهای ملی و بین المللی تدوین شده در این زمینه نموده است.

متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در قسمت ورود درخواست خود را ثبت کرده و یا با شماره تماس های ذکر شده در قسمت مرکز تماس، ارتباط حاصل فرمایند.

فهرست