مجموعه کیفیت گستر سبز با سابقه طولانی در استانداردسازی محصولات در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی همواره مشارکت فعال داشته است.

این مجموعه با بیش از 14سال سابقه در تدوین استانداردهاي ملی ایران اکنون داراي 5 دبیر مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران جهت تدوین پیشنویس استانداردهاي ملی ایران در حوزه مهندسی پزشکی، خدمات، اسناد و تجهیزات اداري آموزشی، ورزش و تجهیزات ورزشی، انفورماتیک سلامت، صنایع دستی و گردشگری، مدیریت کیفیت می باشد.

دبیران این مجموعه سابقه تدوین تعداد زیادی از استانداردهای تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی را در کارنامه خود دارند و همچنین دارای سابقه طولانی در زمینه استانداردسازی و آزمون این تجهیزات می باشند. به همین دلیل با توجه به تسلط بالا در این زمینه می توانند به بهبود کیفیت استانداردهای تدوین شده کمک کنند.

همچنین این مجموعه دارای دو پروانه کارشناسی حقوقی از سازمان ملی استاندارد است که به قرار زیر می باشند:

  • پروانه حقوقی تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار به شماره T/778
  • تاییدیه مرکز آموزشی از سازمان ملی استاندارد به شماره 3/00/293429/66

همچنین آزمایشگاه های مجموعه کیفیت گستر سبز که در زمینه استانداردسازی مشغول فعالیت هستند از سال 1391 به عنوان اولین آزمایشگاه فعال در زمینه استانداردسازی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی موفق به اخذ گواهینامه ISO/IEC 17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران (NACI) شده اند.

  • پروانه تایید صلاحیت گواهینامه ISO/IEC 17025 به شماره NACI/LAB/324
فهرست