مرکز آموزشی مجموعه کیفیت گستر سبز با بهره گیری از پرسنل تحصیل کرده در رده دکترا و کارشناسی ارشد و با اتکا به تجربه 14 ساله خود سالهاست که اقدام به برگزاری دوره های آموزشی، سمینارها و همایش های بسیاری در زمینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و انتقال تجربیات خود کرده است. این دوره ها دارای محتوای کاربردی و کیفی در سطح بین المللی در زمینه های استانداردهای مهندسی پزشکی، مدیران کنترل کیفیت، خدمات، اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی، انفورماتیک سلامت، ورزش و تجهیزات ورزشی، صنایع دستی و گردشگری می باشند.

در زیر به برخی از دوره های آموزشی یرگزار شده توسط این مرکز اشاره شده است:

 • دوره آموزشی استاندارد تجهیزات الکتریکی پزشکی- قسمت1: الزامات عمومی برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری به شماره 1-3368
 • دوره آموزشی استاندارد ذیل به شماره IEC 60601-1

        Medical Electrical Equipment- Part1: General Requirements for Safety Basic and Essential Performance

 • دوره آموزشی استاندارد الزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای استفاده در اندازه­گیری، کنترل و آزمایشگاه- قسمت1: الزامات عمومی به شماره 1-4232
 • دوره آموزشی ذیل به شماره IEC 61010-1 در شرکت کیفیت گستر سبز

       Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory- Part1: General Requirements

 • دوره آموزشی استاندارد صندلی دندانپزشکی به شماره 3804 (فارسی) و ISO 6875 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد چراغ دندانپزشکی به شماره 3805 (فارسی) و ISO/DIS 9680 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد یونیت دندانپزشکی به شماره 3806 و 1-13492 و 2-13492 (فارسی) و ISO 7494-1 BS EN (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت 2-46: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي اتاق عمل به شماره 46-2-3368 (فارسی) و IEC 60601-2-46 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد تجهيزات الكتريكي پزشكي قسمت 2-52: الزامات ويژه براي ايمني پايه و عملكرد ضروري تخت هاي پزشكي به شماره 52-2-3368 (فارسی) و IEC 60601-2-52 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد اتوکلاو بیمارستانی (تجهيزات سترون سازي ـ سترون كننده‌هاي بزرگ بخار ) به شماره 7912 (فارسی) و EN 185 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد اتوکلاو پزشکی (تجهيزات سترون كننده و ضد عفوني كننده وسايل پزشكي– مشخصات سترون كننده­هاي بخار قابل حمل) به شماره 4860، 4862، 4863 (فارسی) و EN 13060 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد اتوکلاو آزمایشگاهی (اتوكلاوهاي آزمايشگاهي – ويژگي­هاي طراحي، ساخت ايمني و عملكرد و اتوكلاوهاي آزمايشگاهي – روش­ هاي آزمون عملكرد) به شماره 4583، 4586 (فارسی) و BS 2646 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد تجهیزات الکتریکی پزشکی قسمت 2-50: الزامات ویژه برای ایمنی پایه و عملکرد ضروری انکوباتور نوزاد به شماره 19-2-3368 (فارسی) و IEC 60601-2-19 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد فور آزمایشگاهی به شماره 8475 (فارسی)  و AS  2487 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی استاندارد انکوباتور آزمایشگاهی به شماره 6063  (فارسی)  و ASTM E1292 (انگلیسی)
 • دوره آموزشی ساکشن الکتریکی به شماره 4583 (فارسی) و ISO 10079-1 (انگلیسی) در شرکت کیفیت گستر سبز

و …

فهرست